Liên hệ

Ban Quản trị hệ thống

Phòng 506, Tầng 5, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 3826 2551    Fax: (04) 2220 5003
Email: support@canhbaosom.vn

Chị Phạm Châu Giang

Ban Hợp tác quốc tế
Điện thoại: (04) 2220 5002 - 1022    Mobile: 0914 344 357
Email: giangpc@moit.gov.vn

Anh Hoàng Tuấn Anh

Phòng Công nghệ và Thông tin - Trung tâm Thông tin cạnh tranh
Điện thoại: (04) 2220 5305 - 103    Mobile: 0983 128 314
Email: anhht@moit.gov.vn

(hoặc) gửi liên hệ theo mẫu sau