Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành TB về việc Thực thi QĐ theo Mục 129 Đạo luật về Thực thi các Hiệp định tại vòng đàm phán Uruguay và dỡ bỏ một phần Lệnh áp thuế CBPG đối với SP tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

24/07/2016

Ngày 22/7/2016, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng trên Công báo Liên bang (Vol.81, No.141) Thông báo về việc Thực thi Quyết định theo Mục 129 Đạo luật về Thực thi các Hiệp định tại vòng đàm phán Uruguay (URAA) và Huỷ bỏ một phần Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấp đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Nội dung cụ thể như sau:

 

 Ngày 18/7/2016, DOC đã ban hành Quyết định cuối cùng theo Mục 129 liên quan tới đợt rà soát hành chính lần thứ tư Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam liên quan tới Tập đoàn Minh Phú. Cùng ngày, Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã hướng dẫn DOC thực thi Quyết định cuối cùng về mục 129, do vậy, DOC hiện đang tiến hành thực thi quyết định này.

Mục 129 URAA cho phép DOC sửa đổi, huỷ bỏ hoặc thay đổi một quyết định mà theo phán quyết của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan phúc thẩm giải quyết tranh chấp WTO là không phù hợp với nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo Hiệp định Chống bán phá giá. Cụ thể, mục 129(b)(2) quy định rằng, trong vòng 180 ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của USTR, DOC phải ban hành một quyết định để điều chỉnh hành động mà đã bị Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm WTO kết luận là không phù hợp với quy định của WTO. Sau khi tham vấn với DOC và các Uỷ ban quốc hội liên quan, USTR có thể yêu cầu DOC thực hiện, toàn bộ hoặc một phần, các quyết định mới được ban hành theo Mục 129 URAA. Theo Mục 129(c) của URAA, quyết định mới phải được áp dụng đối với các chuyến hàng chưa thanh khoản đã được nhập vào hoặc xuất kho để tiêu thụ kể từ ngày mà USTR yêu cầu DOC thực thi các quyết định mới đó. Quyết định này có thể bị rà soát tư pháp riêng rẽ và tách biệt khỏi đợt rà soát tư pháp đối với quyết định ban đầu của DOC.

Do vậy, trong vụ việc này, theo yêu cầu bằng văn bản của USTR, ngày 20/5/2016, DOC đã thông báo tới các bên liên quan về việc DOC đang bắt đầu tiến hành một thủ tục theo quy định tại Mục 129 của URAA để thực thi một số phán quyết của Ban Hội thẩm trong vụ việc giải quyết tranh chấp tại WTO liên quan tới biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam (DS429). Cùng ngày, DOC đã ban hành quyết định sơ bộ của thủ tục này theo đó DOC đã tính toán lại biên độ phá giá bình quân gia quyền của Tập đoàn Minh Phú trong đợt rà soát hành chính lần thứ 4 bằng cách không áp dụng phương pháp quy về 0. Ngày 06/7/2016, DOC trưng cầu ý kiến của các bên liên quan về Quyết định sơ bộ về Mục 129, đồng thời ban hành dự thảo các hướng dẫn dỡ bỏ lệnh áp thuế với một đề xuất về yêu cầu giấy chứng nhận nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu. Ngày 13/7/2016, Tập đoàn Minh Phú gửi bản bình luận về tên các công ty được liên kê trong quyết định dỡ bỏ lệnh áp thuế trong Bản ghi nhớ bình luận sơ bộ và Phụ lục I. Theo đó, ngày 18/7/2016, DOC ban hành Quyết định cuối cùng về Mục 129.  Cùng ngày, USTR thông báo với DOC rằng, phù hợp với quy định tại Mục 129(b)(3) của URAA, các cuộc tham vấn với DOC và các Uỷ ban quốc hội liên quan về Quyết định cuối cùng về Mục 129 đã được hoàn tất. Do vậy, theo quy định tại Mục 129(b)(4) của URAA, USTR yêu cầu DOC thực hiện quyết định này.

Theo Quyết định cuối cùng về Mục 129, biên độ phá giá bình quân gia quyền tính lại cho Tập đoàn Minh Phú trong đợt rà soát hành chính lần thứ 4 là 0%, tức là trong vòng 3 năm liên tiếp Minh Phú không bán phá giá, và Minh Phú cũng đã chứng thực là sẽ không bán sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh trong tương lai thấp hơn giá trị thông thường, do vậy DOC đã huỷ bỏ Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với Tập đoàn Minh Phú cho các chuyến hàng thực hiện kể từ ngày 18/7/2016.

           DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ (CBP) trong việc thanh khoản các chuyến hàng của Tập đoàn Minh Phú đã nhập vào hoặc xuất kho để tiêu thụ kể từ ngày 18/7/2016. Ngoài ra, DOC cũng sẽ hướng dẫn CBP không tiếp tục việc đình chỉ thanh khoản và thu tiền đặt cọc đối với các khoản thuế chống bán phá giá đã ước tính cho các chuyến hàng của Tập đoàn Minh Phú. DOC cũng sẽ hướng dẫn CPB tiếp tục thu tiền đặt cọc các khoản thuế chống bán phá giá đã ước tính đối với các nhà xuất khẩu khác của Việt Nam do Lệnh áp thuế không được dỡ bỏ toàn bộ. Ngoài ra, DOC sẽ yêu cầu Minh Phú và các nhà nhập khẩu của mình thực hiện các yêu cầu chứng nhận đối với các chuyến hàng không còn phải chịu thuế chống bán phá giá.

              Nội dung thông báo xem tại đây 

                     (Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh)