Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra Thông báo huỷ bỏ một phần đợt rà soát hành chính Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn 2015-2016

24/07/2016

Ngày 15/7/2016, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng Công báo liên bang (Vol.81, No.136) thông báo huỷ bỏ một phần đợt rà soát hành chính Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 01/02/2015 đến ngày 31/01/2016.

Trước đó, ngày 07/4/2016, dựa trên yêu cầu rà soát đúng hạn cho 62 công ty bởi Uỷ ban Hành động về Thương mại ngành Tôm (nguyên đơn), cho 193 công ty bởi Hiệp hội Chế biến Tôm Hoa Kỳ (ASPA) và một số công ty Việt Nam, DOC đã đăng trên Công báo Liên bang Thông báo khởi xướng đợt rà soát hành chính đối với Lệnh áp thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 01/02/2015 đến ngày 31/01/2016.

Ngày 30/6/2016, Quốc Việt và Thông Thuận rút đơn yêu cầu rà soát của mình. Ngày 01/7/2016, nguyên đơn rút đơn yêu cầu rà soát đối với 20 công ty được liệt kê tại Thông báo khởi xướng. Cùng ngày, ASPA cũng rút đơn yêu cầu rà soát đối với 22 công ty, và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) rút đơn yêu cầu rà soát đối với 17 công ty. Không có bên nào khác nộp đơn yêu cầu rà soát đối với các nhà xuất khẩu này. Ngày 06/7/2016, nguyên đơn, ASPA và Tập đoàn Minh Phú rút đơn yêu cầu rà soát đối với Tập đoàn Minh Phú, đối tượng mà DOC dự định huỷ bỏ đợt rà soát trong một thông báo riêng biệt.  

Theo quy định tại điều 19 CFR 351.213(d)(1), DOC sẽ huỷ bỏ một đợt rà soát hành chính, toàn bộ hoặc một phần, nếu bên yêu cầu rà soát rút đơn yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng đợt rà soát. Do nguyên đơn, ASPA, và từng công ty đều rút đơn yêu cầu rà soát trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng Thông báo, và không có bên liên quan nào khác yêu cầu rà soát đối với các công ty này, DOC quyết định huỷ bỏ đợt rà soát này đối với các công ty không còn yêu cầu rà soát được liệt kê tại Phụ lục 1 (xem tại file đính kèm), theo quy định của điều 19 CFR 351/213(d)(1).

DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ (CBP) trong việc tính toán các khoản thuế chống bán phá giá đối với tất cả các chuyến hàng thích hợp ở mức thuế ngang bằng với mức đặt cọc bằng tiền mặt của thuế chống bán phá giá ước tính tại thời điểm nhập vào hoặc xuất kho để tiêu thụ, trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2015 đến ngày 31/01/2016. DOC dự kiến ban hành hướng dẫn tính toán thích hợp cho CBP trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này trên Công báo Liên bang, nếu thích hợp.

Thông báo này của DOC cũng là lời nhắc nhở cuối cùng tới các nhà nhập khẩu về trách nhiệm của họ trong việc nộp giấy chứng nhận liên quan tới việc hoàn trả thuế chống bán phá giá trước khi thanh khoản các chuyến hàng liên quan trong giai đoạn rà soát. Việc không tuân thủ yêu cầu này có thể dẫn tới giả định của DOC về việc hoàn thuế chống bán phá giá đã diễn ra.

          Thông báo này cũng là lời nhắc nhở cuối cùng tới các bên là đối tượng của Lệnh bảo vệ hành chính (APO) về trách nhiệm của họ trong việc hoàn trả hoặc tiêu huỷ thông tin mật được công bố theo APO. Theo đó, các bên này được yêu cầu thông báo kịp thời bằng văn bản về việc hoàn trả hoặc tiêu huỷ các thông tin APO, hoặc chuyển đổi sang lệnh bảo vệ tư pháp. Việc không tuân thủ các quy định của một APO là vi phạm bị xử phạt.

            Nội dung thông báo xem tại đây

 

                     (Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh)