Khả năng Hoa Kỳ kiện chống bán phá giá đối với mặt hàng Giấy của Việt Nam

19/11/2014

Trong vòng 3 năm trở lại đây, dưới chính quyền của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã áp dụng một số chính sách quản lý thương mại tương đối chặt chẽ nhằm hạn chế nhập khẩu và bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Một trong những kết quả của các chính sách này chính là sự gia tăng số vụ điều tra chống bán phá giá (CBPG) do Hoa Kỳ khởi xướng đối với sản phẩm của các cường quốc xuất khẩu lớn vào thị trường này, trong đó nhiều nhất là Trung Quốc. Theo thống kê của WTO, Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra 165 vụ việc chống bán phá giá đối với hàng hóa của Trung Quốc trong thời gian qua.

Sau khi theo dõi và rà soát kết quả cảnh báo của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ, đồng thời kết hợp với các nguồn thông tin của Luật sư và Thương vụ tại nước sở tại, Nhóm Cảnh báo sớm nhận thấy rằng mặt hàng Giấy của Việt Nam hiện nay đang

Tải báo cáo chi tiết tại đây