Thông báo từ ban quản trị

13/10/2010

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ khai trương website Hệ thống Cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá tại địa chỉ www.canhbaosom.vn ; www.earlywarning.vn.

Trang