Thông tin về đào tạo/hướng dẫn sử dụng

12/05/2015

Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức Hội thảo: “Sử dụng hệ thống cảnh báo sớm để hạn chế thiệt hại của các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam”

17/12/2014

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam đã và đang phải đối mặt với khá nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại (PVTM) gồm có Chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Cho đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đã bị điều tra 47 vụ kiện chống bán phá giá, 17 vụ tự vệ và 07 vụ kiện chống trợ cấp. Một trong những quốc gia/lãnh thổ tiến hành điều tra các vụ việc PVTM nhiều nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu là liên minh châu Âu – EU với 12 vụ việc.