Thông tin về các vụ kiện phòng vệ thương mại

08/06/2016

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Bộ Thương mại Quốc về và Công nghiệp Malaysia đã thông báo khởi xướng điều tra hai vụ việc tự vệ đối với sản phẩm (1) Dây thép cuộn (Wire rods and deformed bar in coils steel) và (2) Thép vằn xây dựng (Reinforcing bar steel).

Trang