Thông tin về các vụ kiện phòng vệ thương mại

20/04/2016

ục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ về việc Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp (DGAD) sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (AD) đối với sản phẩm gỗ tấm MDF

20/04/2016

Ngày 02 tháng 02 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin từ Uỷ ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) gửi Bản thông tin về các dữ liệu quan trọng (Essenstial Facts) và thông báo tổ chức phiên điều trần liên quan đến vụ việc rà soát cuối kỳ về chống bán phá giá thép cuộn cán nguội (CRC/S) nhập khẩu từ Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản

04/01/2016

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra Quyết định sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 11 (POR11) cho giai đoạn từ ngày 01/8/2013 đến 31/7/2014 đối với sản phẩm cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam.

16/12/2015

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp (DGAD) thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã ra thông báo số 14/131/2014- DGAD khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) đối với sản phẩm pin khô AA (AA Dry Cell Batteries) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Trang