Thông tin thị trường xuất nhập khẩu

08/06/2016

Có 19 dòng hàng linh kiện, phụ tùng ôtô nằm trong diện xem xét thuế nhập khẩu bằng mức trần cam kết WTO, tức là tăng khoảng 5-15% so với hiện tại.

08/06/2016

Bộ Công thương vừa chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia trao đổi, vận động phía Indonesia bổ sung các Phòng kiểm nghiệm của Việt Nam được phép cấp Giấy chứng nhận phân tích (CoA) và công nhận Hệ thống kiểm soát ATTP của Việt Nam

08/06/2016

EU vừa thông báo, các cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam sẽ bị EU đưa ra khỏi danh sách các cơ sở chế biến thủy sản được phép xuất khẩu vào thị trường này trong trường hợp có lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo hóa chất kháng sinh cấm.

08/06/2016

Theo Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2016, toàn ngành đã thực hiện thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) ước đạt 102.000 tỷ đồng, bằng 37,78% dự toán, giảm 1,89% so với cùng kỳ năm 2015

08/06/2016

Dù kim ngạch ngành chế biến xuất khẩu gỗ của Việt Nam luôn ở mức cao so với các nước trong khu vực nhưng ứng dụng công nghệ, năng suất lao động lại thấp hơn

20/04/2016

Tổng vụ chống bán phá giá và Trợ cấp của Ấn Độ (DGAD) đã bắt đầu tham vấn với các bên liên quan bao gồm cả các chuyên gia và các luật sư thương mại quốc tế về vấn đề này.

20/04/2016

Trong các Hiệp định WTO không có định nghĩa hay quy định nào về nền kinh tế phi thị trường. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, EU và một số nước thành viên khác đã có sự tuỳ ý trong quá trình xây dựng nội luật của mình liên quan đến vấn đề này. Khi đàm phán gia nhập WTO

Trang