Thông tin thị trường xuất nhập khẩu

08/06/2016

Có 19 dòng hàng linh kiện, phụ tùng ôtô nằm trong diện xem xét thuế nhập khẩu bằng mức trần cam kết WTO, tức là tăng khoảng 5-15% so với hiện tại.

08/06/2016

Bộ Công thương vừa chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia trao đổi, vận động phía Indonesia bổ sung các Phòng kiểm nghiệm của Việt Nam được phép cấp Giấy chứng nhận phân tích (CoA) và công nhận Hệ thống kiểm soát ATTP của Việt Nam

08/06/2016

EU vừa thông báo, các cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam sẽ bị EU đưa ra khỏi danh sách các cơ sở chế biến thủy sản được phép xuất khẩu vào thị trường này trong trường hợp có lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo hóa chất kháng sinh cấm.

08/06/2016

Theo Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2016, toàn ngành đã thực hiện thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) ước đạt 102.000 tỷ đồng, bằng 37,78% dự toán, giảm 1,89% so với cùng kỳ năm 2015

08/06/2016

Dù kim ngạch ngành chế biến xuất khẩu gỗ của Việt Nam luôn ở mức cao so với các nước trong khu vực nhưng ứng dụng công nghệ, năng suất lao động lại thấp hơn

20/04/2016

Tổng vụ chống bán phá giá và Trợ cấp của Ấn Độ (DGAD) đã bắt đầu tham vấn với các bên liên quan bao gồm cả các chuyên gia và các luật sư thương mại quốc tế về vấn đề này.

20/04/2016

Trong các Hiệp định WTO không có định nghĩa hay quy định nào về nền kinh tế phi thị trường. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, EU và một số nước thành viên khác đã có sự tuỳ ý trong quá trình xây dựng nội luật của mình liên quan đến vấn đề này. Khi đàm phán gia nhập WTO

Trang

SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "220 smtp.gmail.com ESMTP l9sm27733012pfg.92 - gsmtp "
SMTP -> get_lines(): $data is "220 smtp.gmail.com ESMTP l9sm27733012pfg.92 - gsmtp "
SMTP -> FROM SERVER:220 smtp.gmail.com ESMTP l9sm27733012pfg.92 - gsmtp
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-SIZE 35882577 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-CHUNKING "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING 250-CHUNKING "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING 250-CHUNKING "
SMTP -> get_lines(): $str is "250 SMTPUTF8 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING 250-CHUNKING 250 SMTPUTF8 "
SMTP -> FROM SERVER: 250-smtp.gmail.com at your service, [118.70.245.181] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING 250-CHUNKING 250 SMTPUTF8
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at "
SMTP -> get_lines(): $data is "535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at "
SMTP -> get_lines(): $data was "535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at "
SMTP -> get_lines(): $str is "535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials l9sm27733012pfg.92 - gsmtp "
SMTP -> get_lines(): $data is "535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at 535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials l9sm27733012pfg.92 - gsmtp "
SMTP -> ERROR: Password not accepted from server: 535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at 535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials l9sm27733012pfg.92 - gsmtp
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 2.1.5 Flushed l9sm27733012pfg.92 - gsmtp "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 2.1.5 Flushed l9sm27733012pfg.92 - gsmtp "
SMTP -> FROM SERVER:250 2.1.5 Flushed l9sm27733012pfg.92 - gsmtp
SMTP Error: Could not authenticate.