Thông tin thị trường xuất nhập khẩu

16/12/2015

Luật thương mại quốc tế đòi hỏi các cơ quan điều tra chống bán phá giá của nước nhập khẩu phải chứng minh ba yếu tố, bao gồm: (i) sự tồn tại của hàng nhập khẩu bán phá giá; (ii) thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất nội địa của nước nhập khẩu; và (iii) mối quan hệ nhân quả giữa bán phá giá và thiệt hại đáng kể đó.

03/11/2015

Chính phủ Nhật Bản ngày 20/10 thông báo sẽ dỡ bỏ thuế quan đánh vào 95,1% hàng nông sản, sản phẩm công nghiệp và các hàng hóa nhập khẩu khác theo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mới đạt được thỏa thuận gần đây.

03/11/2015

Một trong những nội dung được phía Nhật đưa ra là Việt Nam sẽ bỏ thuế nhập khẩu với xe máy của nước này trong vòng 8 năm.

Trang